Home
Home
Maak je brein breiner met Breiner.nl
Loginnaam    
Wachtwoord  

Home       Registreer / login       Breinkunde       Breingames      Statistieken      Help
Home       Registreer / login       Breinkunde       Breingames      Statistieken      Help


Fotografisch geheugen

Triv magazine weet het!
  Tussenkopjes
  

Sommige mensen geloven dat ze een fotografisch geheugen hebben. Waarschijnlijk zitten ze ernaast. Het is namelijk maar de vraag of er wel zoiets als een fotografi sch geheugen bestaat. En als het al bestaat, zijn er maar héél weinig personen die erover kunnen beschikken. Het enige redelijk overtuigende voorbeeld tot nu toe is een Amerikaanse vrouw met de naam ‘Elisabeth’. Tijdens een wetenschappelijk onderzoek in 1970 op de Harvard-universiteit staarde ze met haar rechteroog naar een patroon van 10.000 stipjes. De volgende dag keek ze met haar andere oog naar een ander plaatje met 10.000 stipjes. Samen vormden de twee patronen een 3d-fi guur. Het was onmogelijk om dat te zien, maar niet voor Elisabeth. Ze projecteerde het stipjespatroon van de vorige dag in haar gedachten op het nieuwe patroon en zag welk fi guur de patronen samen vormden.

Een tweede Elisabeth
Een tweede Elisabeth is echter nooit gevonden, en veel wetenschappers zetten vraagtekens bij het Harvard-experiment. Hoofdonderzoeker Charles Stromeyer trouwde namelijk met Elisabeth en dat komt de betrouwbaarheid van zijn bevindingen niet ten goede. Natuurlijk zijn er wel andere mensen die bepaalde beelden heel nauwkeurig in hun geheugen lijken op te slaan. Zo deed de Nederlandse psycholoog Adriaan de Groot een experiment met schakers die zich de meest complexe stellingen op een schaakbord later weer precies voor de geest konden halen. Maar toen hij de schakers confronteerde met stellingen die in een echte wedstrijd nooit zouden voorkomen, liet het ‘fotografi sche geheugen’ hen in de steek. Volgens De Groot is daarmee bewezen dat de meeste mensen met hun geheugen geen foto kunnen maken, maar geheugensteuntjes gebruiken om oude beelden weer op te roepen.

naar boven

Links en bronnen
artikel: Triv' magazine (nummer 5 2006)

naar boven