Home
Home
Maak je brein breiner met Breiner.nl
Loginnaam    
Wachtwoord  

Home       Registreer / login       Breinkunde       Breingames      Statistieken      Help
Home       Registreer / login       Breinkunde       Breingames      Statistieken      Help


Het bewustzijn

  Tussenkopjes
  

Bewustzijn
Bewustzijn is maar een raar iets, omdat er geen enkel gebied in je hersenen is die bewustzijn "aanmaakt". Wat wel duidelijk is, is dat er zonder goed functionerende hersenen geen bewustzijn is. Prikkels moeten door de cortex worden waargenomen, verwerkt en opgeslagen. Hiervoor moeten meerdere hersenstructuren goed functioneren, waarvan vooral de thalamus en de reticulaire formatie heel belangrijk zijn. Soms wordt je echter ook voor de gek gehouden, door de thalamus krijg je soms het idee dat je je in een werkelijkheid begeeft, terwijl je eigenlijk bijvoorbeeld droomt of hypnose ondergaat.

Omdat prikkels moeten worden opgeslagen om bewustzijn plaats te laten vinden, wordt aangenomen dat dieren zonder cortex geen bewustzijn hebben. Dieren met een cortex met een leer- of ervaringsgeheugen lijken zoogdieren en vogels te zijn. Lagere/andere klassen van gewervelden zoals vissen, amfibieën, reptielen en ook ongewervelde dieren hebben volgens deze visie dus geen bewustzijn.

Buiten de drie vertrouwde bewustzijnstoestanden bij slaap, droom en gewoon wakker zijn, is er nog een vierde onderscheiden toestand, namelijk transcendent bewustzijn. Het lijkt alsof iemand dieper slaapt dan in een normale slaap, maar in feite is iemand tijdens het transcendent bewustzijn zich volledig bewust van de omgeving. Ze kunnen zelfs een knopje indrukken om aan te geven wanneer ze in het transcedent bewustzijn "terechtkomen". Hartritme en ademhaling zijn ontzettend laag en vallen eventueel tijdelijk weg zoals tijdens de winterslaap bij sommige dieren. Mensen die erin getraind zijn, kunnen heel lang in deze bewustzijnstoestand zijn, maar iedereen maakt hem wel eens door, bijvoorbeeld als je van "net-niet" slapen naar "net-wel" slapen gaat.


naar boven

Onderbewustzijn
Het onderbewustzijn houdt in dat je dingen waarneemt maar niet doorhebt dat je ze waarneemt. In het begin worden de waarnemingen opgeslagen in het korte termijn geheugen, en als je er heel lang niet meer aan gedacht hebt in het lange termijngeheugen. Daardoor wordt het moeilijk om de waarnemingen terug te halen, want het lange termijngeheugen is minder toegankelijk.
Soms heb je wel eens het gevoel dat je iets moet doen zonder dat je weet waarom, een soort inzicht zonder nadenken. Dit heet intuïtie. Intuïtie ontstaat door ingevingen die uit het onderbewustzijn komen. Het lijkt dus alsof alsof je daar "zomaar" aan dacht, maar in feite heb je er onbewust al heel diep overna gedacht! Hoe sterker de intuïtie, hoe beter het geheugen werkt en hoe groter het is.

naar boven

Links en bronnen

Vierkanteogen.nl
Wetenschapsforum.nl

naar boven